“Yönetim” Tecrübesi Kazanma Vol.2/tr

Yöneticilerin iş akışının en önemli parçalarından bir tanesi “karar almaktır”, ve bu yazımda karar almanın bir kaç yönteminden ve tekniklerden bahsedeceğim.

Öncelikle şundan bahsetmek isterim, bu yazımda bu konuyla alakalı bir çok yazıda olduğu gibi doğru karar almaktan bahsedebilirdim fakat burada şunu belirtmek isterim ki ne kadar bu konuyla alakalı yazılarda okusanız burada benim yazdığım yöntemleri ve teknikleri de uygulasanız, her zaman doğru karar alma imkanınız yoktur. “Yanlış” kararlar almakta da bir problem yoktur eğer ki bu durumdaki sorumluluğunuzun farkına varırsanız ve bu yanlış kararı, esnek bir şekilde doğru kararlarla düzeltme eylemine girdiğiniz sürece.

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Karar Verilecek Unsuru Belirleyin

Her zaman her konuda bir karar vermek gerekli değildir ve burada karar vermeye sizin pozisyonunuz ve sorumluklarınızla bağlantılı bir şekilde ise ve karar vermeye değer unsurlar seçme ve belirlemede kendinize bir “önem politikası” hazırlayın. Bu önem politikasına göre eğer karar verilecek konu sizin sorumluluğunuzda değilse ve kendi misyonunuzda bir alan değilse bu kararları o unsurla sorumlu kişilere aldırmaktan çekinmeyin. Herkes burada en çok vakit ayırdığı ve en tecrübeli oldukları alanlarda karar verirse eğer bu daha sağlıklı bir karar verme mekanizmasına dönüşür ve burada herkes kendi alanındaki kararlar üzerine yoğunlaşabilme şansı yakalayabilir.

Vakit Ayırın

Bazı durumlarda hızlı kararlar verme durumunda kalabilirsiniz ve burada önceki verdiğiniz kararlar ve tecrübelerden faydalanabilirsiniz fakat genellikle sizin alanınızdaki en önemli konularda karar verirken hızlı bir şekilde karar verme durumuna düşmezsiniz, en azından düşmemeye gayret göstermelisiniz. Çünkü karar vermeden önce kendinize ve karar verilecek unsura vakit tanıyın. Bazı kararlarımız, karar verilecek unsura odaklanma şansı yakaladığımızda saatler içerisinde ya da günler içersinde değişebilir. Bu değişimden ise korkmayın, bu değişim sayesinde her konuyu en ince ayrıntısına kadar düşündüğünüzden dolayı gerçekleşiyor ve daha sağlıklı kararlar alabilir durumuna gelirsiniz.

Araştırın

Araştırma şansınız olursa eğer bu altın değerindeki karar verme tekniğini kesinlikle es geçmeyin. Günümüzde doğru kullanıldığı takdirde çok değerli olan internetimiz var. Her şey elimizin altında yeterki cevapları aramaktan çekinmeyin, her zaman doğru cevapları bulamayabilirisiniz fakat yinede burada karar vermekte işinize yarayacak bir kaç daha bilgi edinmiş olursunuz.

Sorun Ve Danışın

Başkalarına danışmakta ve onların düşüncesini almakta yanlış bir şey yoktur. Burada danışabileceğiniz tecrübeli kişiler olur, iş arkadaşlarınız olur ya da en basitinden aileniz bile olabilir. Bu danışmalar ve fikir alışverişleri sayesinde farklı bakış açıları kazanma ve bu bakış açılarını da kararlarınızda dahil etmeye başarabilirsiniz.

Esnek Olun

Bu madde daha çok karar verme aşamasından sonra geçerlidir fakat doğrudan yeni kararlar almakla bağlantılı olduğu için bu konuyu da buraya dahil etmek istedim. İnsanımız genellikle kararlarından dönen ve yeni kararlar alan insanları yargılamaktan çekinmezler fakat bilmiyorlar ki bunu yapabilen kişi “at gözlüğünü” takmamış ve ego problemi olmayan bir kişidir. Kararlarınızı istediğiniz sonuçlara yol açmadıysa veya yanlış karar aldığınızı anladığınız anda yeni kararlar almıyorsanız ve kararınızı değiştirmiyorsanız özgüven eksikliği yaşıyorsunuz desem yanlış olmaz.

Sorumluluk Alın

Kısaca kararlarınızın arkasında durun, verdiğiniz kararlar olumlu yada olumsuz sonuçlansın, her iki durumda da bu kararı ben verdim ve sorumluluk bende diyebilin. Özellikle “yanlış” kararlarınızın sorumluluğunu üstelenmiyorsanız o karar mekanizmasında olup olmamanız gerektiğini tekrardan düşünün. Kararlar almak ve sonuçlarına katlanmak kolay değildir özellikle büyük şirketlerde alanınızdaki kararlar çok büyük önemler taşıyabilir. Bu zorluğun, eksisizin ve artısının farkına vararak hareket edin ve ona göre sorumluluk alın derim.

Son olarak da alanınızdaki son kararları “Siz” verin, çünkü kararınız olumsuz sonuçlandığı zaman sorumlu kişi siz olacaksınız ve doğal olarak başkaları da sizi sorumlu görecektir. O saatten sonra bundan dolayı, şundan dolayı böyle karar verdim demek yerine evet ben verdim ve istediğim sonucu elde edemedim deme cesaretine sahip olun.

Karar alma konusuyla alakalı yazılacak daha çok şey var fakat bu yazıyı daha fazla uzatmayacağım, önümüzdeki yazılarımda yine bu konuya döneceğim.

“İyi insan ol.”

--

--

--

Here to share my experiences in the fields I am related to — ilgili olduğum alanlardaki tecrübelerimi paylaşmak için buradayım.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Bertan Bekgec

Bertan Bekgec

Here to share my experiences in the fields I am related to — ilgili olduğum alanlardaki tecrübelerimi paylaşmak için buradayım.

More from Medium

REX1 Redemptions

Snippets

Penpal | Dathan Auerbach